คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่ออัปโหลดภาพด้านหน้าและด้านหลังบัตรประกันของคุณ เราจะเพิ่มสิ่งนี้ลงในแผนภูมิผู้ป่วยของคุณ โปรดทราบว่า Medicaid และประกันของรัฐบาลอื่นๆ จะไม่ครอบคลุมถึงการทำแท้ง แต่อาจครอบคลุมถึงนรีเวชวิทยา